- 3 av 10 jenter i videregående opplæring har et høyt nivå av depressive symptomer.
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Helse/Psykisk_helse/


- Hvert år er det mer enn 500 mennesker i Norge som tar sitt eget liv.
http://www.mentalhelseungdom.no/er-du-bekymret-for-noen


- Av de som begår selvmord er det over dobbelt så mange menn som kvinner
http://mentalhelseungdom.no/startpraten


- I løpet av livet, vil oppimot 50% av mennesker få en psykisk lidelse.

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/Helse/Psykisk_helse/


- 7-8 prosent av barn/unge mellom 3 og 18 år, har en diagnose som bør behandles.
https://www.psykologforeningen.no/publikum/fakta-om-psykiske-lidelser


- Selvmord er den vanligste dødsårsaken for unge under 25 år 

mentalhelseungdom.no/er-du-bekymret-for-noen


- Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år. 
https://www.fhi.no/nyheter/2018/stadig-flere-tenaringsjenter-far-hjelp-for-psykiske-lidelser/

Hva styrker god psykisk helse?

 1. Nok søvn - 8 timer (viktig å huske på i russetiden!)
   

 2. Balansert kosthold - (5 om dagen, varier mellom fisk, kjøtt og grønnsaker til middag, spis jevnlig)
   

 3. Være i aktivitet - min. 30 min pr. dag
   

 4. Gode relasjoner - vær sammen med folk du trives med!
   

 5. Mestring - gjør noe du har stor glede av, eller noe som du behersker godt

verden.jpg
Unknown.png

Copyright 2018 © syktviktig.no