Bakgrunn
Verdensdagen for psykisk helse ble etablert i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å øke bevissthet om psykisk helse.

Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. 

En undersøkelse gjennomført av Yougov i samarbeid med Verdensdagen i 2016 og 2017, viser at samfunnet har bidratt til mer åpenhet rundt tema, men at vi på individuelt nivå fortsatt synes det er lettere å snakke om vår fysiske helse enn vår psykiske. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene.

​I 2018 var det 1500 markeringer over hele landet, en ny rekord, som viser det store engasjementet.

​Psykiske problemer er vanlige
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet.

Psykiske lidelser blant unge jenter har de siste 5 årene økt med 40 % (FHI), hvor angst og depresjon er mest vanlig. Ungdata undersøkelsen fra 2017 viser at unge opplever et større press og mer stress på skolen og ellers i livet.

Alle har en psykisk helse
Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø - andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse.

Å ikke ta vare på sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Verdensdagen har som mål å vise viktigheten av å styrke den psykiske helsen. På den måten blir man bedre rustet til å møte livets utfordringer.

verden.jpg
Unknown.png

Copyright 2018 © syktviktig.no